Často kladené otázky aaakapitalcz

Jednou nestačí k tomu, aby se bloky textu rozdělily. Anglická Wikipedie je dokonce nejpoužívanějším referenčním zdrojem na Internetu. Pokud byl váš článek smazán okamžitě, pravděpodobně bylo zkušenějšímu uživateli na první pohled jasné, že tento článek nikdy tyto podmínky splňovat nemůže. Můžete ve Wikipedii umístit informace, které byste stejně chtěli zveřejnit na webu, ale na vašich vlastních stránkách by se obtížněji udržovaly nebo nezískaly tolik pozornosti. Na Wikipedii také můžete s dalšími lidmi snadno spolupracovat a informace tak lze udržovat aktuálnější. Pokud kdokoliv zjistí nějaký nesmysl či pravopisnou chybu, může vstoupit do stránky a chybu opravit. Objeví se okénko, do kterého zadáte zkratku jazyka, ve kterém jste příbuzný článek našel/našla do prvního políčka. Existují dva možné přístupy, z nichž je doporučovaný spíše ten první: Otevřete si tzv. Pro sledování návštěvnosti stránek lze použít nástroj na https://tools.wmflabs.org/pageviews/. Český překlad není zcela dokonalý a i Wikipedie má systémové chyby. Podobně zde najdete článek o firmě McDonald's, ale není zde článek o bufetu rychlého občerstvení na rohu vaší ulice, i když jde o stejný obor podnikání. o mladých zpěvácích, hercích, nových objevech, nedávných událostech, které se do tištěných encyklopedií hned tak nedostanou, ačkoliv by si to zasloužily. Uveďte v článku alespoň dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje, které o jeho předmětu pojednávají. Netriviální zdroj – takový, který předmět článku jen nezmiňuje v několika málo slovech či větách, nebo nejde o pouhou položku v adresáří, zmínku v délce jednoho odstavce apod. Pro českou Wikipedii je samozřejmé, že používáme v odkazech českou diakritiku. chcete napsat článek s názvem Radiopřijímač, začněte stylem „Radiopřijímač je …“ a pojem definujte. Wikipedii ale lze samozřejmě i citovat. Není akceptován ani jen mírně pozměněný text. Můžete použít i vzájemné odkazy. Wiki encyklopedie může přinášet nejčerstvější informace, např. Poté je nutné přejít na zvolený existující článek nebo pomocí formuláře v úvodu stránky Jak vytvořit článek vytvořit nový článek. Návod jak správně citovat naleznete na Wikipedie:Citování Wikipedie. Hardware, na kterém Wikipedie běží, je pořízen z darů a na obrovskou zátěž někdy nestačí. Absolventům bez znalosti němčiny nabízíme pozice v provozu. Při používání zůstává rozpracovaná verze v cache prohlížeče a můžete se k ní vracet třeba tlačítkem webového prohlížeče. I překladatel je jen člověk. Často kladené otázky aaakapitalcz.

Často kladené otázky |

. Je spousta věcí, které lidé hledají na Internetu, protože v encyklopediích je hledali marně. Název pochází z havajštiny, přesněji ze slova , což znamená. zapracováním, během kterého na vlastní kůži pozná činnosti na prodejně a na jednom z logistických center. Vizte také Wikipedie:Vandalismus. Často se však stává, že jste informace vložili v dobré víře za účelem rozšíření encyklopedického obsahu, ale neodpustili jste si pár oslavných či jinak zaujatých pasáží a váš příspěvek byl vyhodnocen jako propagační obsah.

Pokud vše bude v pořádku, už jen potvrdíte a v levém menu konečně uvidíte vámi vložený jazyk a možná i některé další. Wikipedie v mnoha jiných jazycích už prokázaly, že jsou užitečným a používaným zdrojem. Jazykové verze Wikipedie se ovšem neoznačují podle států, ale podle. Opravdové lidově řečeno „mazanice“ jsou smazány okamžitě. Více vizte nápovědu k vytvoření článku. Ano, jinak by odkazy nebyly správně česky. Kromě toho mohou nastat i jiné potíže na Internetu. Řešení: Je třeba přispívat jen striktně nezaujatým a neutrálním tónem. Vyvarujte se pravopisných chyb. Následně je nutné znovu přepnout na zdrojový kód a vložit zkopírovaný text. Co dva roky otevíráme mezinárodní Trainee program pro talentované absolventy se znalostí německého a anglického jazyka a se zájmem o zevrubné poznání fungování celé společnosti. Specialisté pak v rámci zapracování poznají i kolegy v regionech nebo na naší německé centrále. Máte-li zájem o brigádu na některé z našich prodejen, hlaste se prostřednictvím nabídky volných míst v sekci "brigády". Hledání v online encyklopedii je rychlejší a pohodlnější. Také si můžete přečíst podrobný anglický popis syntaxe. Právě kvůli oné historii stránky je doporučovaný spíše první postup. Řešení: Pokuste se psát tak, jako kdybyste psali knihu a věděli, že váš text bude otištěn tak, jak ho napíšete. Dlouhá odpověď: Používejte více tlačítko , ale tlačítko Uložit změny jen jednou na konci editace. Buď Váš článek byl psán hovorovým či jiným jazykem, který se nehodí pro encyklopedii, nebo obsahoval něco, co prostě do encyklopedie nepatří. Všechny změny jsou zaznamenávány na stránce poslední změny, takže všichni editoři mohou svou práci navzájem sledovat a při nesouhlasu věc prodiskutovat. Je to jediné použitelné hledisko, jinak by těžko mohla existovat například mutace v umělém jazyce esperanto a nebylo by jasné, zda anglickou verzi označovat podle Spojeného království, USA či Austrálie. U pozic Regionální manažer/ka prodeje, Manažer/ka prodejny a u některých dalších specialistů následuje ještě třetí kolo v podobě celodenního Assessment Centra. Klikněte na liště nad stránkou pískoviště na rozbalovací menu a vybrat odkaz. Buďte proto prosím trpěliví – dáváme si záležet na tom, abychom se v každém případě ozvali všem zájemcům o práci. Takovým zdrojem mohou být internetové stránky, ale i tištěné publikace. Pozor na obraty typu „firma patří mezi nejlepší ve svém oboru“ atd., nepoužívejte superlativy. Čsob půjčka na cokoliv až do 800 000 kč. Pokud vám činí potíž samotné zakládání článků, podívejte se na stránku Nápověda:Jak vytvořit článek. Po skončení práce na uživatelském pískovišti se wikipedisté často potýkají s problémem, jak z textu na pískovišti vytvořit článek nebo jak jej přenést do existujícího článku. První wiki se označovala buď WikiWikiWeb, nebo jen wiki, což se přeneslo na všechny systémy založené na stejných principech. Společností prostupuje dynamika a pracovní nasazení je skutečně vysoké. Odpovídající pravidla a postupy v plném znění najdete na stránkách Encyklopedický styl, Co Wikipedie není. Nedělejte na začátku textu mezery, jinak se vám vloží do šedého rámečku a ujede mimo obrazovku. A v neposlední řadě musí být téma, o kterém píšete, dostatečně společensky významné. Ty mohou přitom figurovat i v dalších článcích podle své národnosti, vzdělání apod. Odpovídající pravidla a postupy v plném znění najdete na stránce Subpahýl. Totéž se týká i strojových překladů, jejichž kvalita je zpravidla tak malá, že neumožňuje úpravu do přijatelné podoby.

Často kladené otázky - Braňo Škripek

. Začít u nás mohou na pozici Manažera prodejny a postupně se vypracovat až na Regionální manažery prodeje. Zjednodušeně řečeno: doporučujeme informace pouze doplňovat, nikoliv měnit. Ve Wikipedii lze vytvářet mezi hesly nové souvislosti. Není ani nástrojem propagace, pouhou sbírkou externích odkazů, neslouží ani jako blog či sociální síť. Dejte mu nějakou strukturu, rozdělte jej na odstavce a dejte mu určitou kulturu. Nadpis utvoříte tak, že jej vložíte mezi čtyři rovnítka. Aby měl již od začátku odpovídající formátování, držte se také následujících rad: Pokud např. Správci mohou rovněž blokovat přispívání z anonymních IP adres a od konkrétních přihlášených uživatelů. Například vytvoříte stránku seznam vládnoucích žen a umístíte na ni odkazy na všechny královny atp., o kterých se objeví v encyklopedii zmínka. Vizte také Nápověda:Mezijazykové odkazy. Autoři programu MediaWiki, na kterém Wikipedie běží, navíc s rozvojem programu neustále něco mění. A to ještě jen takové solidní odkazy, co mají k předmětu článku skutečně co říci a odpovídajícím způsobem jej rozvedou. Řešení: Rozepište článek a dodejte další informace. Kdo se chce podívat, co se dělo posledních pár dní, musí pak klikat na zvýšený počet změn a rolovat dlouhým seznamem. Důvod: Wikipedie neslouží jako rozcestník externích odkazů, ale má spíše zájem na rozšiřování svých vlastních textů. encyklopedickou významnost prokázat. V případě problémů na serverech Wikimedia se zobrazí hlášení „Omlouváme se. Nějaký jiný editor Wikipedie nejspíše s pomocí Googlu zjistil, že vámi vložený text se již někde na internetu nachází. Cokoliv může být na Wikipedii pouze pod licencí CC-BY-SA, což je licence umožňující svobodné využití textů za podmínky uvedení autora a zachování licence. Tímto problémem se blíže zabývá pasáž encyklopedická významnost. Personální oddělení a budoucí přímý nadřízený vyberou z došlých žádostí nejvhodnější uchazeče a ty pak pozvou k osobnímu pohovoru. Délka zapracování se odvíjí od toho, na jakou pozici nový kolega nebo kolegyně nastupuje. Napište jej vyspělým jazykem, nikoliv hovorovým či dětským, vyvarujte se smajlíků a jiných hrátek. Vlevo u mnoha článků jsou odkazy na články se stejným obsahem, ale v jiném jazyce. Odpovídající pravidla a postupy v plném znění najdete na stránkách Externí odkazy, Co Wikipedie není. Jenže výhoda Wikipedie je v množství přispěvatelů. Panuje snaha, aby články měly alespoň minimální délku a splňovaly určité požadavky na kvalitu. Do druhého políčka pak vyplníte název článku v daném jazyce. Je to užitečné i pro vás: pomůže to zmenšit počet případů, kdy objevíte chyby, až když je pozdě, a pak se musíte trapně vracet opravovat dokončený text. Jiným příkladem je štěp step, nebo Čech cech. To neznamená automaticky nudně učebnicovým, ale pokuste se psát tak, jak by článek asi psali ti, co k předmětu článku nemají absolutně žádné vztahy. Důvod: Wikipedie není místem pro propagaci Vaší firmy. Na druhou stranu ale ponecháváme kolegům a kolegyním prostor pro kreativitu a pro inovativní řešení, která společnost posouvají dále. u čerstvě vytvořených, však takový seznam chybí. Odpověď: Rozdíl je v encyklopedickém významu. Delší odpověď: Opakované ukládání drobných změn zbytečně a bezobsažně zaplňuje seznam a historii článku; navíc také zatěžuje databázi Wikipedie. V létě nabízíme studentům, kteří se domluví německy, odborné letní stáže v oddělení nákupu. U asistentek na centrále může trvat týden, u Regionálních manažerů až rok. Věrohodný – publikovaný renomovanými subjekty a institucemi, nikoliv fanouškovskými a jinými amatérskými stránkami apod. Protože nám záleží na tom, aby výběrové řízení proběhlo rychle, čekejte obvykle jen dvě kola pohovorů. Tento druhý postup lze navíc použít pouze při tvorbě nového článku. Veškerý obsah je společně s historií stránky pískoviště přesunut na nově zvolený název. Pár slov či jedna, dvě věty prostě nestačí. Existují určité postupy, jak tuto tzv. Pokud ale objevíte článek se stejným obsahem na jiné jazykové verzi Wikipedie, můžete je propojit a seznam článků v jiných jazycích tak doplnit. Samotné zdroje však nestačí, dobrou pomůckou je rovněž tzv. Odpovídající pravidla a postupy v plném znění najdete na stránkách Propagační článek, Co Wikipedie není, Nezaujatý úhel pohledu, Encyklopedický styl, Encyklopedická významnost. Podívejte se na meta:Wikimedia servers. URL pak sice nevypadají zrovna hezky, ale na druhou stranu je třeba, aby se odkazy psaly všechny stejně, protože odkaz seznam vládnoucích žen by samozřejmě odkazoval na jinou stránku než odkaz [[seznam vladnoucich zen]]. desetiletý či stoletý test. Jednoduché změny v té nepřehledné mase snadno zapadnou. Nezapomeňte přiložit svůj životopis a případně motivační dopis nebo další podklady vyžadované v textu inzerátu. Jsme řízeni z naší německé centrály pomocí směrnic, které jasně nastavují pravidla a procesy, kterých se držíme. A především je to užitečné pro komunitu: je nepříjemné a nešikovné, když je seznam posledních změn zaplácaný mnoha opakováními téhož článku několik minut od sebe, přičemž jednotlivé verze se liší jen o pár slov nebo postupně přidávané odstavce. Když dopíšete odstavec, dvakrát zařádkujte. Podívejte se na Nápověda:Obrázky. Do pole Shrnutí editace zapište např. == Současnost == Další text Odpovídající pravidla a postupy v plném znění najdete na stránkách Vzhled a styl, Encyklopedický styl

Comentarios